Recopilaciones

Hidrogen, Espais Naturals de Catalunya    

(TVC Disc 1998)

 

Hidrogen, Espais Naturals de Catalunya Vol. II    

(TVC Disc 2000)

 

Les Quatre Estacions a Catalunya

(TVC Disc 2002)